Läbipaistvad suhted kogukonnas ja organisatsioonis - Foorumi meetod 
Prindi leht  
Seminar "Foorumi meetod – Läbipaistvad suhted kui elu olemus".
17-20.veebruar 2011.a. (algus 17.02 kl 17.00) Ina Meyer-Stoll ja Achim Ecker  ZEGG ökokogukonnast,
koht: Sänna Kultuurimõis, Võrumaa


Maailm on oma olemuselt avatud ja läbipaistev. Inimene mõjutab oma varjatud ja teadvustamata mõtetega kogu Maakera sh meid ennast. Kas oled kogenud, et enda mõtete või tunnete avamine võib olla vabastav ja Sind arendav protsess?
Kui enda sees toimuvat jagada grupis, kus osalejad on justkui peegelseinad Sinu jaoks...
Kui lasta endal olla , see kes me oleme, olla tõeline...
Kui näha ja kuulda, kuidas teised peegeldavad minu tõelist olemust või olukorda...
Kui kogeda teise inimese avanemist tõeliselt kohal olles...

Foorum aitab inimestel väljendada ja jagada enda sisemaailmas toimuvat grupis (tavaliselt 12-35 inimest). Foorumi eesmärk on lasta avalduda kõigel, mis on tõeline, elav ja tõene. Foorum on nn. lava, kus esitada meie sees olevat. Siin saavad „avalikuks“ meie tõelised motiivid, sügavad tunded, igatsused, ideed ja emotsioonid. Osalejad kogevad vabadust olla need kes nad on ja ühtlasi annavad nad loa teistele olla nende tunnistajaks. Läbipaistvate suhete loomine, jagamine või lahendamata situatsioonide selgitamine teeb Foorumist ainulaadse isikliku kasvu kiirendaja.
Foorum on isiklik protsess sotsiaalses kontekstis. Foorumit praktiseerivates kogukondades või organisatsioonides usutakse, et iga meie isiklik küsimus on osa üldinimlikest küsimustest . S.t. isiklikud asjad ei ole midagi nii unikaalset, et seda ei või avaldada teistele. Foorum tõstab isiklikud küsimused kõrgemale, ülendades need ühisteks küsimusteks inimgrupis. Kogu grupp aitab inimesel kanda tema poolt väljaõeldut. Vt lähemalt Foorumi kohta ZEGG ökokülas. http://www.zegg-forum.org/what-is-zegg-forum.phtml

Seminaril käsitletakse erinevaid loomingulisi meetodeid suhtlemises rõhuasetusega ZEGG Foorumi protsessile. Selline protsessil baseeruv töö toimub inimese sisemisel tasandil võimaldades meil ennast sügavamalt tunda. Samaaegselt õpime me lubama teistel näha, mis on meie sees saades neilt ka tagasisidet. Seega koolitus suurendab osalejate sisemist teadlikkust ja loob nende ellu juurde läbipaistvust. Lisaks saab saadud oskusi kasutada erinevates kollektiivides konfliktide lahendamiseks tuues meeskonda juurde avatust ja läbipaistvust. Koolituselt saadud kogemust saab kasutada oma isiklikuks kasvuks, olles peegliks teistele. Foorum loob sobiva keskkonna, mis võimaldab kogeda sotsiaalset kommunikatsiooni senisest intiimsemas usalduse õhkkonnas.

Seminari läbiviijate Ina ja Achimi arvates on usaldus üks tugevamaid „liime“ kogukonna, organisatsiooni või mistahes inimrühma kooshoidmisel. Usaldus tekib kui kogukonna sisesed protsessid on läbipaistvad ja arusaadavad kõigile kogukonna liikmetele.
Kõik grupi liikmed, kes suudavad oma kohalolekuga toetada inimest, kes jagab oma sügavaid tundeid ja motiive grupi tähelepanu all, saavad osa suurest väest. Mida enam me õpime üksteist toetama avanemisel, seda rohkem kogu inimrühm kasvab solidaarsuses. Teisalt mida enam me avaneme, seda enam me õpime, et meie nn läbilaskevõime on meie suurimaid kaitsjaid siin elus. Foorumi meetodi loojate arvates näib olevat tuleviku kogukondade universaalne suhtluskeel tundlik ja hirmuvaba kontakt kõigi elavate olenditega.

Seminaril õpid:
tundma Foorumi meetodit ja selle aluseks olevaid ideid ning maailmavaadet
erinevaid Foorumi läbiviimise tehnikaid (küsimustele fokusseeritud, isiklik, tegevusel põhinev...)
grupiga suhtlemise oskusi
treenima sügavat sisemist kuulamist ja teadlikkust
kõrvalt jälgima ja kuulama enda mõtteid 

Lisaks:
ZEGG ökoküla kogemus suhete kaudu tervenemises
ZEGG kogukonna kogemus usalduse loomises läbi avatud suhete ja hirmudest vaba armastuse
Sügava ökoloogia (Deep ecology) harjutused inspireerituna Joanna Macy´lt

Foorum kui meetod töötati välja rohkem kui 30 aastat tagasi ZEGG ökokogukonna loomise protsessi ajal. Algselt oli see kogukonna jaoks koos olemise meetod, mis aitas ja aitab kogukonnal koos püsida ja kasvada. Foorum toetab inimese ja rühma arengut. Foorumi abil on ühendatud individuaalne tervendamine ja tugeva kogukonna loomise protsess. Teadlikult arenevad kogukonnad aitavad luua uut sotsiaalset suhtlust, mida me vajame tulevaste maakera kriiside ületamiseks. ZEGG (Eksperimentaalse kultuuri disainimise keskus) on kogukonna projekt, mis asub Berliini lähedal. ZEGG on ühtlasi rahvusvaheline rahu edendamise kohtumispaik, kus avastatakse ja rakendatakse vägivallatu elu aluspõhimõtteid. Zegg Foorum põhimõtteid rakendatakse nüüdseks mitmetes teadlikes kogukondades Euroopas (Findhorn, 7Linden jne) ja 2010 aastast ka USA-s.


Kursuse läbiviijad: Ina Meyer-Stoll ja Achim Ecker, kes omavad Foorumi kogemust rohkem kui 23 aastat. Ina ja Achim on olnud seotud Foorumi meetodi edasiarendamisega ja ühtlasi viivad läbi Foorumi koolitusi erinevates Euroopa ja USA kogukondades. Kursuse läbiviijad on enda suhtlemise ja koolitamise oskusi täiendanud spirituaalse treeneri Thomas Hübl juures alates 2007 aastast (www.sharingthepresence.com) . Ina ja Achim näevad ennast pidevalt õppimas kuidas olla veelgi autentsem oma elus ja teisi koolitades.
Elades kogukonnas, mille peamine fookus on armastus, partnerlus ja sõprus, on koolituse läbiviijate peatähelepanu koolituse protsessis suunatud inimeste vahelistele suhetele. 

Seminar toimub inglise keeles, tõlge eesti keelde.
Kursuse tasu 125 EUR, mis sisaldab taimse kallakuga maheda poolsemat toitu ja lihtsaid ööbimise tingimusi (kaasa voodilinad või magamiskott, kohapeal voodid või paksud madratsid).
Arvestades suurt huvi teema vastu, soovitame koha broneerida koheselt kui tunned, et see kursus on Sinu jaoks. Broneerimiseks saada palun E-Mail info@juured.ee, kuhu kirjuta nimi ja kontaktadnmed ning kas pakud küüti või vajad küüti.  Lisaks tee palun ettemaks 40 EUR Looduskeskus OÜ aa-le 332086470005   märksõna "Läbipaistvad suhted", siis saame arvestada Sinu kohalolekugaKursus toimub Võrumaal, Sänna Kultuurimõisas (www.kultuurimois.kultuuritehas.ee).
Seminari korraldamist toetab SA MÜ (www.metsaylikool.ee).